BOOK TID

Behandlere

Kim Novaa

Specifikke og nuværende job positioner

2000-2005  – Direktør og behandler, Bodycare, Aesthetic clinic Denmark
2005           – Direktør/ejer og behandler, Qura Clinic
2005-2008  – CEO, Q-Denmark , distributør for Aesthetic Dermal Spain &  Dermaceutic France
2012-2016 – Partner, Qura Aesthetic Academy, Qura Hellerup, Qura Roskilde, Qura Odense og Qura Kolding
2016            – Ejer og behandler på Klinik Inito
2010-2019  – Advisory board member: Allergan Medical
2010-2019  – Local Country Ambassador (LCA), Allergan Aesthetics (from 2010)
2005 Member of AAAM,
2005 Euromedicom European Society of Anti-Aging Medicine (ESAAM). 
2020 Konsulent ved Noscomed Medical Supply A/S

2000-2005  – Akkrediteret medlem på Rigshospitalet i samarbejde med Joint Commission US
2005-2010   – Research assistant ved advisory for Q-med Sweden
2013-2019    – Medlem af  advisory board i medicinske standarder, Allergan Medical
2019-2019    – Udgivelse af videnskabelig artikel i Ugeskrift for læger

1998-1999       – Assisterende underviser i anatomi, Bispebjerg Hospital
1999-2001       – Censor og underviser i filosofi Rigshospital- Copenhagen Universitets Hospital
2004-2010      – Ekstern ekspert, og off træner i avancerede behanlinger Q-med sweden
2009-2010      – Off. Træner i Botulinum Toxin for Galderma i Norway
2010-2019       – Off. Træner i avanceret full-face med Juvederm and Vistabel- Allergan
2016            – Konsulent ved Facial Academy

1986-1990   – Gymnasie, Lyngby Stats skole
1990-1994   – Rigshospitalet- Københavns universitets Hospital
1994-1996   – Københavns universitet, filosofi
1996-1998   – Master i Læring og kommunikation
2000            – Autorisation, i praktisk Æstetisk medicin
2000            – Autorisation i ikke permanente fillers
2005            – National autorisation:  Laser og botulinum toxin (Botox)
2013             – Afsluttende master ved American Academy of Aesthetic Medicine

Jeg arbejder ud fra en samhørighed med den enkelte, og har forståelse for, at vi er forskellige, men også at man som menneske føler sig værdsat, bliver lyttet til, bliver forstået og respekteret.  Jeg tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov, og kan derfor tilbyde den enkelte, behandlinger rettet mod alle livets trin.

Henrik Owman

Nuværende stilling

2020 Ansat som behandlende og klinikansvarlig speciallæge i Klinik Inito

Æstetiskt motto

“Visible invisible results”.

2000 Lægeeksamen/autorisation, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
2002 Tilladelse til selvstændigt virke som læge i Sverige
2008 Speciallæge i ortopædkirurgi
2014 Ph.D. ved Lunds universitet, doktorafhandling om glykosaminoglykaner/hyaluronsyre
2016 Ejer och kosmetisk behandler, Plastic Fantastic, Höllviken, Sverige
2018 Speciallæge i almen medicin
2019 Autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark
2020 Godkendt kosmetisk behandler i Danmark med både botulinumtoksin og ikke-permanente fillers.

Sarah Pauly

Uddannelse/Ansættelse

2011-2013 HF-eksamen
2018-2021 Professionsbachelor i sygepleje på Københavns Professionshøjskole Metropol
2018-2023 Ansvarlig sygeplejerske og laser behandler hos Klinik Avénique
2021 Uddannet kosmetisk sygeplejerske, speciale i ikke-permanent fillers og botulinum toxin (Botox)
2021 CEO og kosmetisk sygeplejerske, Sarah Pauly Cosmetic ApS

2018 Rigshospitalet Plastikkirurgi
2018 Hvidovre Hospital Medicinsk enhed
2019-2020 PCG intensiv, psykiatrisk sygepleje
2019 Hjemmeplejen, hjemmesygepleje
2020 Herlev Brystkirurgisk, akut og kritisk sygepleje
2020 Alment åbent døgnafsnit, medicinsk og psykiatrisk sygepleje
2021 Registreringskursus i ikke-permanent fillers og botulinumtoksin
2021 Komplikationskursus i ikke-permanent filler og botulinumtoksin
2022 Advanceret botulinumtoksin kursus
2022 Ejal40 kursus
2022 GAIN Restylane skinbooster kursus
2023 The Anatomy In AART Masterclass (kadaverkursus)
2023 Milano, Italien, Body filler kursus
2023 Manchester, England, Russian Lips Masterclass
2023 AMS Topmøde, som underviser i Ejal40 skinbooster
2023 Underviser i Ejal40 og Seventy Hyal skinbooster hos Filler Depot, Malmø, Sverige

Klinik Inito er medlem af Sikkerhedsforeningen

Etisk charter

Formål & Vision

Sikkerhedsforeningen varetager branchens interesser og arbejder udelukkende for at forbedre vilkår og forhold, der skaber de bedste forudsætninger for klinikkernes virksomhedsdrift og patienternes sikkerhed. Altid med kvalitet, etik og troværdighed for øje.

Kollegialt ansvar

Medlemsvirksomheden forpligter sig til at følge lovgivningen for konkurrence og derfor kun konkurrere på grundlag af virksomhedens egne kvalifikationer.

Det er et indiskutabelt kriterie for medlemmer af Sikkerhedsforeningen, at de forpligter sig til at følgende gældende lovgivning, som er bekendtgørelsen.

Ansvar over for sig selv

Sikkerhedsforeningen sikre, at medlemmerne vedligeholder og opdaterer deres faglige viden og kompetencer. I det omfang det er muligt, vil foreningen tilvejebringe de nødvendige værktøjer og informationer, som klæder medlemmer på til at håndtere udfordringer og komplikationer i hverdagen.

Uafhængighed og habilitet

Medlemmer af Sikkerhedsforeningen bør sikre sig uafhængighed af firmaer, leverandører og reklamer – samt være gennemsigtige omkring disse, så klinikken fremstår som troværdig.

Forsvarlig virksomhed

Medlemmerne, som alle er autoriserede klinikindehavere, forpligter sig til altid at behandle kunder med omhu og samvittighed. Behandlingerne bør bygge samt udføres på sundhedsfaglig viden.

Medarbejdere

Sikkerhedsforeningen forpligter sig til at sikre, at dets medarbejdere kender til og handler i overensstemmelse med branchens etiske regler og retningslinjer. Herunder at medarbejderne altid har nem adgang til Sikkerhedsforeningens etiske charter og informeres ved ændringer.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Klinik Inito er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Udførelsen af kosmetisk behandling er reguleret i bekendtgørelse nr. 1245 af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling. Ved kosmetisk behandling er der tale om behandling, som udelukkede foregår, fordi patienten ønsker behandling af kosmetiske årsager. På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du finde bekendtgørelsen.

Klinikkens registrering

I bekendtgørelsens regulering indgår, at klinikken og dennes personer der udfører kosmetiske behandlinger, er registeret af Styrelsen for Patientsikkerhed, dvs. at det er personer der lovmæssigt opfylder kriterierne for at udføre kosmetiske behandlinger. Klinik Inito er registeret jf. reglerne herom.

Inspektionsbesøg

Som registeret klinik modtages der med jævne mellemrum anmeldte og uanmeldte besøg fra embedslægerne. Efter hvert besøg udformes en inspektionsrapport, denne er at finde offentligt tilgængeligt på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. www.stps.dk.

Scroll to Top